Home Cultura Llocs d´interés

Llocs d´interés

Llocs recomanats i monuments de Crevillent

El barri antic

Barri antic de Crevillent

Un dels encants de la localitat és perdre’s en els barris més antics de la població.

Dos itineraris donen fe d’açò, un recorre el nucli més antic de la vila, que ha conservat la configuració urbana original de marcat sabor islàmic. Cal partir de la plaça Doctor Mas Candela per a endinsar-nos en el carrer Sant Francesc, les seues característiques reculades donen idea de les successives ampliacions que s’han succeït amb l’esdevenir dels segles, destacant la seua amplària que no supera els 2 metres i els seus edificis d’una planta amb façanes bé dotades de balconades i finestres amb reixes típiques i adornades amb tests. El carrer Sant Francesc desemboca en la plaça de l’Església Vella, la plaça més antiga, en la qual es conserva la Torre campanar de l’antiga església del segle XVII, rehabilitada per a mercat d’abastaments.

Video amb més informació sobre el barri de la moreria de Crevillent

linea

Les coves

L’altre itinerari permet conèixer el paisatge de les coves habitatge Per a això primer és necessari visitar el barri de Sant Rafael (situat a escassos 50 metres de l’Ajuntament), per a adonar-se que els crevillents abans de les coves van poblar tots els turons confrontants possibles i és a partir de l’àrea de la biblioteca i pont Jorge Juan, on s’accedeix a un barri típic de coves habitatge, caracteritzat pel seu traçat urbà totalment desordenat amb les façanes lleugerament inclinades, portes menudes i ximeneres que naixen dels vessants.

Més informació sobre les coves habitatge

linea

Monumentos

Ayuntamiento de CrevillentLa Casa Consistorial

Es tracta d’un edifici de 1901, situat en el nucli antic. Té una façana revocada amb un estampat de fons vermellós en les plantes superiors i amb caselles en la baixa. L’edifici queda rematat per una cornisa en volada amb mènsules de pedra i pinacles al llarg de la línia de la façana.

linea

Iglesia de BelenEsglésia de la nostra Senyora de Betlem

Iniciada en 1772, pel mestre Miguel Francia, va ser beneïda en 1828. La seua planta és de creu llatina, amb una cúpula de creuer. Té la façana revocada, amb l’atri davant la porta principal amb tres arcs de mig punt. A l’esquerra es troba la Torre del Campanar que és de planta quadrada. A la dreta una cúpula sobre una capella.

Cal destacar que l’església la nostra senyora de Betlem, és l’església parroquial més gran de la diòcesi Alacant-Oriola.

linea

torre_campanario_iglesiaTorre Campanar Església Plaça Vella

Constitueix l’únic vestigi de l’antiga parròquia Ntra. Sra. de Betlem. Iniciada la seua construcció en 1588, no es va acabar fins a 1694, probablement per casusa del buit poblacional que va produir l’expulsió dels moriscs. Forma conjunt, actualment, amb el Mercat.

linea

Mercat i Jardins de Fontenay

Crevillent

El Mercat és un edifici de construcció recent, ubicat sobre una antiga església. Es troba en el límit de l’antic barri de la moreria, on comença la modern eixamplament de Crevillent.

Això va donar lloc a la construcció dels Jardins de Fontenay, dedicats a la ciutat francesa de Fontenay – Le Comte, agermanada amb Crevillent des de 1968.

Aquests jardins es troben esglaonats pel pendents i al final del jardí el visitant trobarà el Monument a la Festa símbol de les festes patronals de Moros i Cristians.

linea

Els pontets

Qanats del Barranco de la RamblaL’aprofitament de l’aigua ha generat un complex sistema de construccions a Crevillent, els paral·lels de les quals se situen en la resta del sud-est subàrid peninsular. Sens dubte les més conegudes són els Qanats del Barranc de la Rambla, d’alt valor arqueològic i etnològic que demostren, en definitiva, l’escassesa d’aigua d’aquestes terres, les gents de les quals vivien d’una agricultura pobra complementada amb els treballs de l’espart i el cànem, escassesa que els va dur a construir ingents obres d’enginyeria.

Més informació