Home Cultura Indústria

Indústria

Indústria de Crevillent

Industria en Crevillent. La alfombra

La base de l’economia crevillentina tradicionalment ha estat la INDÚSTRIA DE LA CATIFA, que ocupa el primer lloc en producció i exportació nacional. Aquesta activitat té els seus antecedents en l’edat mitjana; si bé les primeres referències d’interès daten del segle XVI, on s’indica que existien quaranta botigues dedicades a la seua producció. A començaments del segle XX amb l’arribada dels primers telers mecànics, quan es passa a teixir catifes de llana fet que dona lloc a l’enlairament d’aquesta indústria. Inicialment se segueix el model de tipus familiar, a partir dels quaranta la creació de grans empreses origen de les actuals, amb una producció aproximada de 3.500.000 m2, amb una exportació que representa més del 40% del total.

alfombras_crevillent_03

alfombras_crevillent_02 alfombras_crevillent_1

Altres activitats econòmiques de certa rellevància són la construcció, el metall, els serveis de restauració (cafès, bars, restaurants..) i l’alimentació.

Cal destacar per la seua magnitud, el mercat setmanal de venda ambulant que té lloc tots els divendres en la nova urbanització de la rambla, dedicat a la venda de roba, calçat i altres.

Enllaços relacionats: