Home Cultura Coves habitatge

Coves habitatge

Coves de Crevillent

Cuevas vivienda Crevillent

La població de Crevillent, després de l’expulsió dels moriscs en 1609, va sucumbir en una greu crisi de població, passant d’uns 1.800 habitants a 800. Va haver d’esperar al segle XVIII per a conèixer un augment extraordinàriament significatiu, com es pot apreciar en la xifra de 8.100 habitants en 1794. És llavors quan es va desbordar amb escreix la capacitat d’un nucli urbà reduït i limitat pel seu peculiar relleu, i la població va començar a perforar els vessants dels barrancs del seu al voltant creant coves artificials utilitzades com habitatge, la qual cosa amb el temps s’ha convertit en un tipus d’hàbitat molt popular i, de segur, el més original d’aquestes comarques.

Per a fer-nos una idea de la seua importància, només destacar que Cavanilles a la fi del segle XVIII va contar unes 500 coves, en 1887 havia 1.056 i en la dècada de 1960-70 unes 900 que representaven al voltant del 30% del total d’habitatges.

Les coves habitatge es localitzen en els barrancs de la part alta del nucli urbà, limitant el seu perímetre pel nord i bona part de l’Est i Oest, i ocupen una superfície de 365.000 m².

Prèviament a la seua excavació, retallen el pendent del vessant fins a deixar-la quasi vertical i el pla serveix de terrassa. El seu interior té un desenvolupament en profunditat compost per un vestíbul-menjador i les altres habitacions a la seua al voltant, procurant situar al principi el lavabo i la cuina i al fons una habitació més llarga. En el sostre destaca la ximenera i una lluerna sobre l’habitació més allunyada de la porta que serveix també per a fer circular l’aire.

L’organització és quasi urbana, traçant alineacions condicionades per la configuració del relleu. Si el pendent és acusada, es disposen de manera escalonada conformant un paisatge típic amb cert encant com el cas dels carrers Macha o Baiona. En altres ocasions, al no ser tan elevats els terrenys, la distribució és molt més anàrquica com ocorre en els carrers de Colón, Violí o Planelles. En l’actualitat, el progrés i les transformacions urbanes han originat notables canvis en aquests barris, ocupats sempre per les classes més modestes, que arriben a habitar unes 700 coves. El nucli urbà, a poc a poc, està guanyant-los terrè i a més a moltes coves els han adossat a la seua entrada un pati o un edifici, utilitzant en aquest últim cas la cova com un habitatge complementari.

Els carrers més típics, a més dels esmentats, són Sendra, l’àngel, la Salut, Llorenç, el Rincón Salao, Perdigonera i Carretes.

Video amb més informació sobre les coves de Crevillent

Enllaços relacionats: