Home Cultura Els pontets

Els pontets

Els pontets. Crevillent

L’aprofitament de l’aigua ha generat un complex sistema de construccions a Crevillent, els paral·lels de les quals se situen en la resta del sud-est subàrid peninsular. Sens dubte les més conegudes són els Qanats del Barranc de la Rambla, d’alt valor arqueològic i etnològic que demostren, en definitiva, l’escassesa d’aigua d’aquestes terres, les gents de les quals vivien d’una agricultura pobra complementada amb els treballs de l’espart i el cànem, escassesa que els va dur a construir ingents obres d’enginyeria.

La tècnica d’extracció d’aigua per mitjà de qanats consisteix a perforar el terreny per mitjà de galeries fins a arribar a trobar l’aigua. L’aigua llavors discorre a través d’aquestes construccions per efecte de la gravetat i la fan arribar a la destinació. La galeries tenen pous de ventilació que serveixen a més per a descendir i fer tasques de neteja i manteniment. La topografia obliga els qanats a aflorar a la superfície en sèquia descoberta i, de vegades, a construir aqüeductes.

Pontets. Crevillent

En el Barranc de la Rambla hi ha una xarxa de qanats d’uns 2 km, els orígens dels quals es remunten al període andalusí sent ja citats en el segle XV pel geogràf musulmà al-Himyari. A la fi del segle XVIII Cavanilles va visitar Crevillent i va recórrer les galeries. Ha estat M. Barceló i el seu equip qui ha estudiat aquestes construccions distingint tres captacions: dues són andalusis construïdes amb maçoneria i voltes de canó, i una tercera pertany a l’Edat Moderna construïda amb carreuat i lloses de pedra. Totes convergeixen en un lloc emblemàtic conegut com Els Pontets, un aqüeducte en el qual s’obrin dos pòrtics amb una arqueria superior que suporta el canal de la sèquia.

Amb aquestes construccions es vinculen molins de farina i uns dipòsits d’aigua d’època contemporània.
Video amb més informació sobre  Els pontets:

Enllaços relacionats amb Els Pontets: